top of page
Dive Image-1.jpeg

TECHNICAL DIVING

การดำน้ำเชิงเทคนิค เป็นที่สุดของความท้าทายที่นักดำน้ำ เพราะต้องก้าวข้ามผ่านขีดกำจัดของทั้งร่างกายและใจ แตกต่างกับการดำน้ำแบบพักผ่อนธรรมดาทั่วไป

 

เป็นการดำน้ำที่ต้องใช้ทักษะสูง ผ่านการเรียนรู้ และการทำงานของก๊าซ อุปกรณ์ และการดำน้ำแบบทีม และต้องฝึกใช้อุปกรณ์ทุกชิ้นให้คล่องเหมือนมือเท้า

เสน่ห์ของการดำน้ำลึก หรือการดำน้ำเข้าเรือจม เข้าถ้ำ มีความยากสุดๆ ท้าทายสุดๆ แฝงไปด้วยความอันตรายต่างๆนาๆ แต่ก็สวยงามสุดๆ    

 

การข้ามผ่านขีดจำกัดการดำน้ำลึกของ recreational diving ไม่ได้เหมาะแต่นักสำรวจเท่านั้น แต่ยังมีผลดีต่อทักษะการดำน้ำแบบสันทนาการทั่วไปอีกด้วย

Dive Image-3.jpeg

Deeper, Inner diving exploration

bottom of page