top of page

SURFACE INTERVALS

​Surface Interval เป็นแหล่งสาระความรู้กับการดำน้ำ ที่เราตั้งใจมอบให้แก่นักดำน้ำทุกคน

สันทัดสมุทร 4 เรือจมของดีประจำจังหวัดชุมพร

Dive Site

สันทัดสมุทร 4 เรือจมของดีประจำจังหวัดชุมพร

ปัจจุบันเรือสันทัดสมุทร 4 นอนจมอยู่ที่ทะเลจังหวัดชุมพร นอกเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ถือเป็นเรือจมใหม่...

รล.หาญหักศัตรู และ รล.สู้ไพรินทร์ กับภารกิจสุดท้าย

Dive Site

รล.หาญหักศัตรู และ รล.สู้ไพรินทร์ กับภารกิจสุดท้าย

วันที่ 7 ก.ย. ที่บริเวณลานหิน จปร. หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต.เกาะเต่า

bottom of page